Sertifikat

Vi er CE-sertifisert
Byggevareforordningen – EU Nr. 305/2011 – norsk forskrift Nr. 1579 – krever at vi må CE-merke våre lastbærende byggevarer i stål.
Sertifiseringen viser at vi tilfredsstiller NS-EN 1090-1 & 1090-2, og at vårt kvalitetssystem møter kravene i NS-EN ISO 3834-3 hvilket betyr at vi møter kravene for utførelsesklasse EXC 2.

Sertifikat_Page_1
Sertifikat_Page_2
IMG_6159